{"version":"20150408","show_thumbnails":false,"items":[{"id":263,"url":"http:\/\/www.skup24aut.pl\/ads\/skup-aut-zgorzelec\/","url_meta":{"origin":390,"position":0},"title":"Skup aut Zgorzelec","date":"29 kwietnia 2013","format":false,"excerpt":"Autocasch oddzia\u0142 Zgorzelec - og\u00f3lnopolska firma prowadz\u0105ca skup aut na terenie ca\u0142ego kraju. Jeste\u015bmy liderem w szybkim skupie aut na terenie Polski. Oferujemy du\u017co wy\u017csze stawki ni\u017c lokalna konkurencja.Posiadamy obecnie ok 100 partner\u00f3w handlowych w ca\u0142ym kraju dzi\u0119ki czemu sprzeda\u017c samochodu w naszej firmie jest mo\u017cliwa ju\u017c nawet w 1h\u2026","context":"Podobny wpis","img":{"src":"","width":0,"height":0}},{"id":189,"url":"http:\/\/www.skup24aut.pl\/ads\/skup-aut-24h-autocasch-wroclaw\/","url_meta":{"origin":390,"position":1},"title":"Skup aut 24h Autocasch Wroc\u0142aw","date":"19 maja 2013","format":false,"excerpt":"Autocasch skup aut 24h - je\u015bli potrzebujesz sprzeda\u0107 auto naprawd\u0119 b\u0142yskawicznie - wyb\u00f3r naszego skupu samochod\u00f3w to najlepsza propozycja. Posiadamy swoich agent\u00f3w w ca\u0142ym kraju dlatego jeste\u015bmy w stanie dotrze\u0107 po samochody bardzo szybko, jeste\u015bmy legalnie dzia\u0142aj\u0105c\u0105 firm\u0105 wi\u0119c mo\u017cesz liczy\u0107 na pe\u0142nie bezpiecze\u0144stwa oraz przejrzyste umowy, za ka\u017cdy samoch\u00f3d\u2026","context":"5 komentarzy","img":{"src":"","width":0,"height":0}},{"id":360,"url":"http:\/\/www.skup24aut.pl\/ads\/skup-aut-gniezno\/","url_meta":{"origin":390,"position":2},"title":"Skup aut Gniezno","date":"9 maja 2013","format":false,"excerpt":"Autocasch Skup aut Gniezno. Autocasch to najwi\u0119ksza w Polsce firma prowadz\u0105ca skup aut za got\u00f3wk\u0119. Jeste\u015bmy obecni praktycznie w ka\u017cdej cz\u0119\u015bci kraju. Od pocz\u0105tku 2013 r. prowadzimy skup samochod\u00f3w tak\u017ce na terenie Gniezna. Oferujemy skup aut wyprodukowanych po 2004 r. - interesuj\u0105 nas samochody sprawne i na chodzie. Ch\u0119tnie odkupimy\u2026","context":"1 komentarz","img":{"src":"","width":0,"height":0}}]}