{"version":"20150408","show_thumbnails":false,"items":[{"id":422,"url":"http:\/\/www.skup24aut.pl\/ads\/autocasch-gordzisk-wielkopolski\/","url_meta":{"origin":497,"position":0},"title":"Autocasch Gordzisk Wielkopolski","date":"30 lipca 2013","format":false,"excerpt":"Kupimy ka\u017cdy samoch\u00f3d na chodzie wyprodukowany od 2002 r. - interesuj\u0105 nas wszystkie marki aut, ka\u017cdy rodzaj samochod\u00f3w, oferujemy dojazd do Klienta oraz wyp\u0142at\u0119 got\u00f3wki od r\u0119ki na miejscu. Zapraszamy 7 dni w tygodniu godz 9-21.","context":"Podobny wpis","img":{"src":"","width":0,"height":0}},{"id":239,"url":"http:\/\/www.skup24aut.pl\/ads\/skup-aut-katy-wroclawskie\/","url_meta":{"origin":497,"position":1},"title":"Skup aut K\u0105ty Wroc\u0142awskie","date":"27 kwietnia 2013","format":false,"excerpt":"Autocasch oddzia\u0142 Wroc\u0142aw prowadzi skup samochod\u00f3w sprawnych wyprodukowanych po 2001 r. prowadzimy skup aut wszystkich marek bez wzgl\u0119du na stan techniczny oraz model. Oferujemy skup aut prawnie nowych jak i mocno zu\u017cytych. Kupimy ka\u017cde auto 7 dni w tygodniu.","context":"Podobny wpis","img":{"src":"","width":0,"height":0}},{"id":303,"url":"http:\/\/www.skup24aut.pl\/ads\/skup-aut-szczytna\/","url_meta":{"origin":497,"position":2},"title":"Skup aut Szczytna","date":"2 maja 2013","format":false,"excerpt":"Skup aut Szczytna Autcasch - je\u015bli chcesz sprzeda\u0107 auto szybko i za got\u00f3wk\u0119 zadzwo\u0144 do nas ju\u017c teraz lub wype\u0142nij formularz ONLINE i poczekaj na ofert\u0119. Pracujemy 7 dni w tygodniu - kupimy ka\u017cde auto wyprodukowane po 2001 r.","context":"Podobny wpis","img":{"src":"","width":0,"height":0}}]}